Preview Mode Links will not work in preview mode

Funkispappor

Nov 19, 2021

Funkispappors första avsnitt är ett liveavsnitt som spelades in via Zoom onsdagen den 17 november. I detta första avsnitt lär vi känna Niclas, Niclas och Patrik och de berättar om sina planer för podden framöver. Vi får en första inblick i deras liv som funkispappor och utmaningarna de möter.

Funkispappor är...