Preview Mode Links will not work in preview mode

Funkispappor

Jun 29, 2022

Under Juni, Juli och Augusti månad släpper Niclas, Niclas och Patrik ett sommarprat vardera.

Patrik är först ut och pratar om sina känslor och tankar kring att leva i NPF världen.


Jun 5, 2022

I veckans avsnitt pratar funkispapporna om sina upplevelser i mötet med vården. Som föräldrar till barn med funktionsvariation är det inte ovanligt med en tät kontakt med vården och i dessa möten är bemötandet A och O. Niclas, Niclas och Patrik delar med sig av sina egna erfarenheter, tips och...