Preview Mode Links will not work in preview mode

Funkispappor


Jun 29, 2022

Under Juni, Juli och Augusti månad släpper Niclas, Niclas och Patrik ett sommarprat vardera.

Patrik är först ut och pratar om sina känslor och tankar kring att leva i NPF världen.