Preview Mode Links will not work in preview mode

Funkispappor


Jan 2, 2022

Funkispappor startar det nya året med att blicka tillbaka på 2021 och funderar kring varit som varit bra och vad som kan bli bättre. I slutet av avsnittet ser de också fram emot 2022 och berättar vilka, om några, nyårslöften de har.

Funkispappor är podden av och med Niclas Lernberger, Niclas Wennerlund och Patrik Blomqvist. Varannan söndag släpper de ett nytt avsnitt där de pratar om ett ämne som berör och delar med sig av sina tankar och funderingar kring att vara funkispappa.

Musik: Daniel Lekardal
Klippning: Malin Hägg, Malin H Consulting AB