Preview Mode Links will not work in preview mode

Funkispappor


Jul 30, 2022

Det var inte du som skulle in i min värld - det var jag som skulle in i din. Det var där, i din värld, vi fann varandra.